DP+ Pakkeriløsninger

DistributionPLUS er et af landet største pakkerier med hovedvægten på færdigbehandling af kataloger, magasiner, breve og kasser.

DistributionPLUS har mere end 12 maskiner med mere end 200 federe på, der hver kan indeholde dit magasin, brev, katalog eller reklame. Dermed er der en en helt unik mulighed for at segmentere og selektere de modtagere, som du ønsker at kontakte med et helt særligt indhold via din udsendelse. Vores maskiner kan pakke flere forskellige former for folie, herunder fuldt nedbrydelig folie samt omslag med indhold op mod 2,5 kg pr omslag. 

Adressering

Adressering af alt fra magasiner over reklamer til enkeltstående ark. Der er mulighed for at sætte adresser på stort set alle tryksager. Adressering direkte påtrykt det enkelte magasin, ark eller lign. er den billigste måde at sikre, at distributørerne har korrekt leveringsdata på modtageren.
I forbindelse med selve adresseringen påtrykkes der distributørernes logo mv., således at mærkningspligten er sikret, uanset om der er tale om en national eller international distributør.
Endvidere er der mulighed for påtrykning af eget logo, afsender adresser mv. Alt efter ønske fra afsender.

Foliering

Foliering er sammenlægning af flere enkeltdele – et magasin og et tilbudsark – til en konkret modtager. Folien til denne opgave er klar med en hvid stribe på bagsiden, der sikrer en læsbar adressering af foliepakken.
En mere sofistikeret foliering er i en fortrykt folie, hvor folien før selve sampakningen er påtrykt afsenders logo, en ikke gennemsigtig farve på en eller begge sider, så foliepakken kan indeholde girokort og andre personfølsomme oplysninger eller en reklame for en annoncør.

Segmentering

Segmentering er en avanceret form for sammenpakning af mange forskellige magasiner, reklamebilag, kalenderen mv., der anvendes i forbindelse med overholdelse af de krav, som distributørerne kræver i forbindelse med korrekt indlevering af parti til distribution.
”Kunsten” ved segmentering er, at kunne have mange feedere, der hver indeholder et konkret bilag, i gang samtidig og være 100% sikre på, at den enkelte modtager i række får de korrekte bilag, det være sig et magasin, et lokalt magasin og en lokal kalender.

Print

Hvorfor gå flere steder hen for at løse en enkelt opgave?
Vi tilbyder digitalprint af alt fra faktura til enkeltstående ark med medlemskort indlagt. Digitalprint er enkelt og hurtigt, hvorfor leadtiderne er lave fra vi modtager data fra udgiver til de færdig folierede produkter er klar til indlevering.
Alt laves in-house, hvilket minimerer risici for manglende levering, fejl mv. markant.
Enklere kan det ikke gøres.

Kuvertering

Kuvertering er helt enkelt – pakning af bilag i kuverter.
Kuvertering bruges ofte til udsendelse af mindre partier eller partier, der på grund af deres udgivelsesfrekvens ikke kan udsendes på andre måder end som brev.
Kuverterne kan være såvel med som uden rude og der påtrykkes forsendelsesoplysninger på hver enkelt kuvert. Vi kuverterer til såvel nationale som internationale modtagere og i mange formater.

Håndpakning

Håndpakning er den mest sofistikerede pakning, vi kan tilbyde. Ved håndpakning er mulighederne stort set uudtømmelige.
Håndpakning anvendes ofte i forbindelse med pakning af store bilag, pakning i særlig emballage og pakning af bilag, der ikke kan køres maskinelt. Her er tale om alt fra velkomstgaver, manualer, reklametiltag, vareprøver mv.

Fullfilment

På opvarmet lager varetager vi alle former for lagerhotel, lagerstyring, lagerhåndtering, pakning, forsendelse og modtagelse af forsendelser der kommer retur til modtager.