Menu

Bundt foliering


Bundt foliering anvendes bl.a. til at beskytte bundter af magasiner uden adresse.

Kan bruges til videresendelse af større oplag til samme modtager.

Det være sig kiosker, tankstationer o.lign.