Menu

Vi segmenterer for dig!

Vores teknologiske maskiner kan varetage sikker sammenpakning af forskellige magasiner. Vi pakker mange varianter ned til én samlet levering til distributøren.


Vi tilbyder segmenteret pakning i form af sammenpakning af forskellige magasiner, reklamebilag, kalendere osv. Denne form for pakning kræver maskiner, der besidder mange feedere, der kan kombinere de forskellige varianter. Som eksempel kan en opgave bestå af et hovedbilag, som segmenteres med flere forskellige lokalbilag alt efter hvilken lokalafdeling modtageren er medlem i. Du kan dermed henvende dig med forskellige budskaber og/eller indhold til mange forskellige segmenter af din samlede modtagergruppe.


Segmentering kræver en meget sikker databehandling, en stor maskinkapacitet og dygtige produktionsfolk for at sikre at alt pakkes korrekt til hver enkelt modtager og det samlede oplag lever op til distributørernes krav for at DU får den billigste distribution med højeste kvalitet.

Fordele ved Segmentering:

Segmentering er optimal for sampakning og henvendelse til bestemte målgrupper.

Segmentering kan give samarbejdsmuligheder med andre annoncører.

Segmentering benyttes i både folie- og papirindpakning.