Menu

Magasiner

Hvad vil du gerne vide mere om?

PostNord Bladkompagniet FK Distribution

PostNord

Sorteret Magasinpost (SMP)

Sorteret Magasinpost (SMP) – er PostNords standard magasinpostprodukt og det produkt langt de fleste magasiner, distribueret i Danmark, på et eller andet tidspunkt har anvendt. SMP har undergået ganske små ændringer over årene og er fortsat et adresseret magasinprodukt med vel nok markedets højeste omdelingskvalitet.

Sorteret Magasinpost kan anvendes af alle magasiner til danske modtagere, der udkommer med et oplag på mindst 1.500 eks. pr. indlevering og med en årlig frekvens på mindst 4. Prisen varierer med såvel oplagets størrelse pr. indlevering og vægten pr. magasin.

Der er mulighed for fuld segmentering mellem modtagerne i det fulde oplag, pakning i folie og/eller papir, indlimninger mv. Der mulighed for pakning i den ”åbne” papirpakning – se eks her.

Ved Sorteret Magasinpost vaskes udgivers modtageradresse op mod PostNords adresseregister, hvilket sikrer en så korrekt modtageradresse som muligt før adresseringen. Som udgiver får du naturligvis disse vaskemodtagerfiler retur, så du løbende kan opdatere dine medlems/modtager informationer.

Sorteret Magasinpost omdeles over 4 hverdage til alle danske husstande – i dagtimerne.


Sorteret Magasinpost PLUS (Storindlevering)

Sorteret Magasinpost storindlevering – kaldet Sorteret Magasinpost PLUS – er helt identisk med Sorteret Magasinpost (SMP), men udbydes i 20 udvalgte uger om året og stiller krav til pakkerierne om en sortering af magasinerne før de indleveres til distribution hos PostNord.

Sorteret Magasinpost PLUS kræver ingen ændringer fra din side i forhold til adressefiler, design af magasinet eller dine ønsker til foliering/papirpakning mv. Du kan gøre helt som du er vant til.

Prisen på Sorteret Magasinpost PLUS er derimod helt forskellig fra den du kender fra Sorteret Magasinpost. Sorteret Magasinpost Plus er omkring 11-15% billigere end Sorteret Magasinpost. Penge der kan bruges til andet omkring dit magasin end distribution.

Sorteret Magasinpost Plus kræver at dit magasin bliver sammensorteret i forbindelse med adresseringen med de andre magasiner, som skal omdeles i den pågældende uge. Det betyder IKKE at dit magasin sammenpakkes med andre magasiner, men alene at det bundt som postbuddet omdeler, med dit magasin i, indeholder andre magasiner på ruten. Dit magasin vil helt som vanligt ligge for sig selv i postkassen hos modtageren.

Og det er store penge, der kan spares for dig som udgiver. I 2021 var besparelsen helt op til over 1 kr. pr. eks. for nogle titler – mere end 50 øre i gennemsnit for alle magasiner, der anvendte Sorteret Magasinpost Plus. Besparelsen bliver løbende større og større efterhånden som flere og flere magasiner anvender dette produkt.

Du kan finde kalenderen for ugerne med mulighed for Sorteret Magasinpost PLUS 2022 her.


Bladkompagniet

Adresseret magasindistribution

Magasinerne adresseres individuelt til dine modtagere ud fra din adressefil. Adressefilen vaskes op mod Bladkompagniets modtagerdatabase for, at sikre så korrekt levering som muligt. Du modtager den vaskede adressefil retur, så det er muligt at opdatere dine modtageroplysninger løbende.

Der er mulighed for fuld segmentering mellem modtagerne i det fulde oplag, pakning i folie og/eller papir, indlimninger mv. For større oplag er der endvidere mulighed for pakning i den ”åbne” papirpakning – se eks her.

Adresseret magasindistribution er muligt for magasiner med et oplag på mindst 1.500 eks. pr. indlevering og med en årlig frekvens på minimum 3. Prisen er typisk omkring 5-9% lavere end Sorteret Magasinpost og der er moms på distributionsprisen.

Adresseret magasindistribution omdeles sammen med morgenaviserne landet over – det betyder på hverdage at magasinet ligger i modtagerens postkasse før kl. 06.30. Det meste af oplaget omdeles på én og samme morgen – mere ødebeliggende adresser omdeles tors- og søndage.


DistributionPlus var med til at initiere adresseret magasindistribution hos Bladkompagniet tilbage i 2011 og har siden været blandt de største kunder på dette produkt hos dem.


Listedistribuerede magasiner.

Listedistribuerede magasiner hos Bladkompagniet kan lettest sammenlignes med distribution af en morgenavis. Magasinerne er uden påtrykt modtageroplysninger og oplaget skal derfor være ens til alle modtagere. Det er muligt i mindre grad at segmentere – afhænger af størrelsen på de enkelte segmenter.

For Listedistribuerede magasiner omdeles magasinerne efter dine modtagerdata efter en adressevask. Du får de vaskede filer retur til løbende opdatering af dine modtagerinformationer.

Der er kort leadtime fra indlevering til omdeling, når der anvendes Listedistribuerede magasindistribution hos Bladkompagniet – magasinet er klar fra trykmaskinen til distribution.

Listedistribuerede magasiner omdeles sammen med morgenaviserne landet over – det betyder på hverdage at magasinet ligger i modtagerens postkasse før kl. 06.30. Det meste af oplaget omdeles på én og samme morgen – mere ødebeliggende adresser omdeles tors- og søndage.

Listedistribuerede magasiner er billigere end adresseret magasindistribution hos Bladkompagniet. Prisen vil afhænge af oplaget pr. indlevering, vægt pr. stk. og den årlige frekvens. Distributionsprisen er momspligtig.

FK Distribution

Uadresseret magasindistribution

FK Distribution tilbyder magasindistribution i forbindelse med deres omdeling af omslaget Front Page, der indeholder alle adresseløse reklamer mv fra dagligvarekæderne og andre retailere.

Magasiner omdeles efter dine modtageroplysninger – alle adressefiler vaskes op mod FK Distributions adresseregister for at sikre så optimal distribution som muligt.

Magasinerne indleveres uadresserede til FK Distribution, der herefter sampakker dem i omslaget Front Page sammen med de ugentlige reklamer mv til den konkrete husstand.

Magasinet omdeles også til modtagere, der ikke ønsker at modtage de ugentlige reklamer. Til disse modtagere pakkes magasinet i et omslag uden disse reklamer.

FK Distribution omdeler ikke til alle adresser i landet. Ofte er der et mindre oplag, hvor FK Distribution ikke dækker. Dette oplag skal omdeles med enten PostNord eller Bladkompagniet for at sikre alle dine modtagere får dit magasin.

Omdelingen sker typisk på ons- og torsdage hver uge. I tilfælde af meget store mængder af reklamer mv, forbeholder FK Distribution sig ret til at flytte magasindistributionen til den kommende omdeling.

Det er umiddelbart ikke muligt at segmentere – dog er der mulighed for at indlevere forskellige versioner af magasinet forudsat disse versioner har en vis størrelse.

FK Distribution har ingen krav til årlig frekvens men stiller krav om et mindste oplag på 5.000 eks. pr. indlevering. Prisen er markedets laveste og afhænger af det samlede oplag pr. indlevering, vægt pr. stk. og årlige frekvens.