Menu

Folietyper

Her kan du læse mere om vores folietyper

Hvad vil du gerne vide mere om?

Genbrugsplast LDPE Bio-plast

Genbrugsplast

Denne type er delvist genbrug af materiale af folietypen LDPE. Det er forholdsvis billigt at regenerere spildprodukter af plast hvis dette er sorteret godt og grundigt. Derfor er folietyper med helt eller delvist genbrugs materiale billigere at fremstille. Der kan med denne type folie være svækkelser i styrken af emballagen, og folier med genbrugs materiale er ikke optimale at lave tryk på. Ved at anvende helt eller delvist recirkuleret materiale i folie spare vi på vores ressourcer og sænker det samlede CO2-fodaftryk, emballagen sætter på vores miljø. Denne folietype er hverken biologisk nedbrydeligt eller komposterbart. men den kan genbruges igen og igen.

"Grøn" LDPE

Denne type er et plastmateriale der ikke adskiller sig meget fra den almindelige folie vi kender. Bortset fra at 95 % af basisråvaren i denne type stammer fra sukkerrør. Ud over at basisråvaren er fra sukkerrør og ikke, som vi kender det i dag, fra fossil olie, er det helt det samme PE-materiale, som både er recirkuler bar og brandbar med alle andre fossile PE-typer. Da basisråvaren til fremstilling af denne type folie er sukkerrør som er dyrket på marken er materialet også CO2 neutralt. Dvs. ved at fremstille emballager i ”Grøn PE” nedsættes det CO2 fodaftryk disse emballager sætter på miljøet. Denne type er dog 30-40 % dyrere end emballager fremstillet af alm. Fossilt LDPE-folie. Materialet er hverken økologisk nedbrydeligt eller komposterbart. Men den er recirkulerbart og kan genbruges igen og igen.

Bio-plast

Bio-plast materialer er et organisk alternativ til PE-materialer. Der findes i dag 2 typer bio plast. En type folie hvor materialet er fremstillet af majs og en anden type hvor materiale er kartofler. Styrken i begge disse typer er på højde med LDPE-folie. Ulempen ved Bio-plast er at de er forholdsvis dyre sammenlignet med LDPE-folien. Man skal påregne at denne type er ca. 3 gange så dyrt som alm. LDPE-folie. Bio-plast materiale er hovedsageligt fremstillet af organiske materiale som er dyrket på marken. Derfor er materialet også CO2 neutralt og afsætter et begrænset CO2 fodaftryk på vores miljø. Bio-plast kan ikke recirkuleres og har ikke så lang holdbarstid som alm. LDPE. Bio-plast er både biologisk nedbrydelige og komposterbare. Dvs. at denne type ikke efterlader over tid ”Micro” plast i vores natur hvis det er så uheldigt at ende der. Hvis den bionedbrydelige egenskab skal udnyttes og skabe en miljømæssig gevinst skal denne type indsamles og sorteres før behandling i et industrielt anlæg. Hvis bionedbrydelig plast sendes til et anlæg der genanvender alm. Plast vil bio-plasten forurene det genanvendelige plast og vanskeliggøre genanvendelsen.